Palmolja

Varför använder vi palmolja i vissa tvålar?

Palmoljan vi använder i några av våra tvålar är från Sydamerika och är ekologisk, odlad på gammal jordbruksmark och är spårbar ända till plantaget. Den är hållbart och ansvarsfullt producerad.

Palmoljan har unika egenskaper som passar tvål och är en växt som ger extremt mycket olja i förhållande till uppodlad mark. För oss har det varit viktigt att stötta de odlarna som kämpar för en hållbar palmoljeproduktion då vi vet hur livsviktigt det är för dem att få avsättning för sin produkt. Vi har varit och besökt små odlare i Indien och de kallar palmen för Indiens moder. De använder exakt allting av palmen.

Efterfrågas inte bra palmolja (oavsett om den är RSPO-certifierad eller ekologisk) kommer den s.k. dåliga palmoljan endast att producera. Eller att det måste bytas ut mot någon ännu mer miljökrävande olja. Det är något vi är rädda för.
Många stora organisationer är emot en bojkott av palmolja t.ex. WWF och Greenpeace, det är alltså inte rätt väg att gå.
Vi är också väldigt besvikna på svensk media som uppmanar till en bojkott av palmoljan istället för att upplysa om hur vi ska gå tillväga för att förbättra den här marknaden, för det går.

Varför ska man inte bojkotta palmolja?                                  

Det finns många anledningar till varför man inte ska bojkotta palmolja.
Bland annat tror WWF att en bojkott på internationell nivå kan ge motsatt effekt då efterfrågan av palmoljan inte kommer minska så länge det inte finns något annat likvärdigt alternativ.
Att byta ut den mot soja, kokos eller shea betyder att mycket mer mark skulle behöva tas i anspråk.

Bara i Sydostasien är 4,5 miljoner människor beroende av palmoljeproduktionen för sin överlevnad. Idag står småproducenter för cirka 40 % av all produktion av palmolja i världen. Det är en extremt viktig tillgång för många i många länder.

Palmoljan använder ca 7 % av all odlingsbar mark för oljegrödor och ger ca 38 %. Att ersätta palmoljan med t.ex. sojaolja, rapsolja eller majsolja skulle kräva upp till 9 ggr så mycket mer mark enligt International Union for the Conservation of Nature (IUCN). 

I dagsläget finns det ingen olja som kan ersätta palmoljans effektivitet samt egenskaper.

Mest avskogning sker p.g.a. att det behövs mark åt slaktdjur, på andraplats kommer soja och sedan palmolja och trävaror. Palmolja och trävaror orsakar en tiondel av skövlingen jämfört med mark åt slaktdjur. Självklart är det ett problem även med palmoljan, men den är absolut inte det största problemet.

Det man ska göra som konsument är att ifrågasätta och ställa krav på de stora multiinternationella bolagen. De är de stora bovarna i det här. 

Vi ska kunna ha en hållbar palmoljeproduktion i världen eftersom det är en sådan extremt viktig produkt! Palmoljan som vi köper in, den ekologiska, utgör endast 0,2 % av all palmolja i världen. Men självklart tycker vi att det ska vara mer! Ifrågasätt företagen om vilken olja de använder, påverka dem och prata mer om det. RSPO-certifieringen ska också granskas och ställas krav på. Där finns det olika nivåer av certifiering, där oljan kan vara odlad på gammal jordbruksmark, spårbar ned till plantaget osv.

Så många människor och länder är beroende av palmoljeproduktionen och då måste vi som konsumenter kunna se till så att det sker på ett schysst sätt.
Mycket har hänt på kort tid men det är en lång väg kvar att gå.

Så bojkotta inte utan ställ krav!

Källor:
https://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-forandrade-marknader/1551360-palmolja
https://www.palmoilandfood.eu/en/what-is-palm-oil
https://www.natursidan.se/nyheter/greenpeace-om-hur-man-ska-resonera-kring-palmolja/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ferrero-static/globalcms/documenti/3566.pdf
http://poig.org/
https://phys.org/news/2017-06-palm-oil-responsible-global-deforestation.html#jCp
https://blog.ucsusa.org/doug-boucher/ending-tropical-deforestation-have-we-got-our-priorities-backwards

Klockargårdens, Box 23, 738 21 Norberg | Tel: +46 (0)223-600 59 | Mail: info@klockargardens.se